XE CỨU THƯƠNG GAZ NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC TẠI NGA

850.000.000 VNĐ