Gia hạn việc thực hiện bắt buộc lắp camera trên phương tiện xe khách samco, xe county 29 chỗ đến ngày 31-12-2023.

Sở GTVT đề xuất UBND TP.HCM kiến nghị Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ. Xem xét gia hạn việc thực hiện bắt buộc lắp camera trên phương tiện, đến ngày 31-12-2023.

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM. Kiến nghị hỗ trợ các đơn vị kinh doanh vận tải (KDVT) hành khách bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Về chính sách lãi vay tại các tổ chức tín dụng:  Sở GTVT đề xuất UBND TP đề nghị Ngân hàng Nhà nước, chỉ đạo các ngân hàng thương mại xem xét giảm lãi suất. Hỗ trợ giãn nợ đối với các khoản vay của các đơn vị KDVT. Đặc biệt xe khách liên tuyến trên địa bàn đã đầu tư phương tiện. Như xe tuyến samco, hyundai, hino…

ben xe khach mien Đong

Doanh nghiệp kinh doanh vận tải xe khách samco

Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã KDVT hành khách bằng xe buýt. UBND TPHCM phê duyệt danh mục dự án đầu tư theo lộ trinh. Đề án đầu tư xe buýt, sử dụng các xe như xe khách samco, xe khách tracomeco, xe county thành công,( giai đoạn 2014 – 2020) được ngân sách hỗ trợ toàn bộ lãi vay trong ngắn hạn.

Sở GTVT đề xuất UBND TP kiến nghị Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ. Xem xét gia hạn việc thực hiện bắt buộc lắp camera theo Nghị định số 10/2020/NĐ-CP được kéo dài đến ngày 31-12-2023. Thay vì lộ trình bắt buộc thực hiện trước ngày 1-7-2021.

Đồng thời, Sở GTVT đề xuất UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Tài chính xem xét miễn, giảm hoặc có giải pháp kéo giãn thời gian đóng phí bảo trì đường bộ.

Sở cũng đề xuất UBND TP chỉ đạo Cục Thuế TP xem xét việc giảm thuế hoặc kéo giãn thời gian đóng thuế cho các đơn vị KDVT.

Ngoài ra, Sở GTVT đề xuất UBND TP yêu cầu SAMCO chỉ đạo các đơn vị. Quản lý bến xe khách liên tỉnh của TP tiếp tục xem xét, nghiên cứu phương án giảm hoặc miễn thu phí đậu, đón khách. Cùng với đó, SAMCO tính toán chỉ đạo giảm giá dịch vụ xe ra vào tại bến xe.  Và các khoản chi phí khác để hỗ trợ các đơn vị KDVT.

ST

0983.654.880